organisatie

Coconcepting

Onderneming

Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. Wat wij wél zeker weten is dat de beweging naar een mooiere wereld in 2030 vraagt om een transformatie van binnen én buiten. Dat het tijd is voor de vraag 'Hoe dan?'. En dat het alleen maar werkt als iedereen meedoet. Serious Game SDG's: SustainGain


Om iedereen binnen de organisatie mee te nemen in duurzame verandering, hebben wij SustainGain ontwikkeld; de serious game over de Sustainable Development Goals. Je speelt SustainGain in 2,5 tot 4 uur samen met 8 tot max 24 collega's.


Je leert de SDG's kennen en ontdekt hoe je er vanuit je eigen rol binnen de organisatie of het bedrijf een concréte bijdrage aan kunt leveren. De meest gehoorde reactie na een sessie is: 'Goh, het is eigenlijk veel makkelijker dan ik dacht om iets voor de SDG's te doen!' En dat het dus ook gewoon fijn en leuk is om samen verschil te maken voor een mooie wereld!


 


Coconcepting 


Wij doen niets liever dan samen met andere plekmakers_ transitie concepten ontwikkelen, co-concepten dus :)


We leren om anders te verbinden. Deze tijd vraagt om gelijkwaardig samenwerken van burgers, overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan de grote transitie uitdagingen. 


Misschien nog wel lastiger is om te leren loslaten; ego's, status, verworvenheden, onze groei-verslaving. Dat vraagt om meer bescheidenheid, luisteren naar hen die geen stem hebben; de natuur en volgende generaties. We zullen anders moeten leren werken, vanuit meervoudige waarde.


In het aanpakken van de 10 grote transitie-opgaven bieden de 17 Sustainable Development Goals een integraal kompas. Ze geven sturing aan een domeinoverstijgende aanpak van complexe uitdagingen.
Via Inner Development naar Sustainable Development versnellen we samen de Transities. Én andersom: we kijken vanuit de transities wat nodig is voor een mooie wereld in 2030. Van mensen, organisaties, ketens en systemen. 


De Inner Development Goals houden ons een spiegel voor. Hoe verhouden wij ons als mens tot elkaar, de natuur en volgende generaties? Ze stimuleren ons kritische en creatieve denken.  
Deel dit: