organisatie

Chaingemakers

We zeggen wel eens “de wereld verandert zo snel”. Misschien is dat waar. Ons gaat het niet snel genoeg. Daarom Chaingemakers. Om die verandering te realiseren die ertoe doet. In de keten van processen (the chain) zijn ingrijpende transformaties nodig, zodat wij, zij en alles om ons heen straks ook nog in gezondheid en met geluk kan leven.


We werken aan gebiedsgerichte projecten. In een wijk met bewoners, in een provincie ten behoeve van een gezonde bodem, voor een stad die de energietransitie maakt. En dat is nieuw. Om dit integraal te doen, om zorg te verbinden aan een betere bodem, om energie te verbinden aan inclusiviteit. Bijvoorbeeld. Leren over projectmanagement en portfoliomanagement staat centraal. Net als het leren over communicatie, besluitvorming en samenwerken. En in het doen ontdekken we wat we te leren hebben. We zitten met elkaar in “de klas”. Soms letterlijk. Vaak op andere manieren. We vinden het leren opnieuw uit. Interdisciplinair en generatie-overstijgend. In de overtuiging dat ik van jou kan leren en andersom. De docent is ook student.


Wij maken gebruik van de mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt in combinatie met de steun van de maatregelen op Europees niveau. Voor de kenners: ‘het Europa van de regio’s’. Dat betekent dat de mooie lokale intitiatieven die het vaak zwaar hebben om te blijven bestaan en de juiste impact te maken, door ons versterkt worden met behulp van deze mogelijkheden. Dat doen we samen met de mensen van De Coöperatieve Samenleving, waar wij onderdeel van zijn. We bouwen aan ‘het derde speelveld’ dat naast en met de andere twee speelvelden, die van de publieke en de private sector, de transformatie kan realiseren.

Illustration
 
Deel dit: