organisatie

De stichting Digitale Dorpspleinen

Non-profit

De stichting Digitale Dorpspleinen heeft als maatschappelijk doel:


“Het bevorderen van duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit in de lokale samenleving door het online en offline bij elkaar helpen brengen en verbinden van vraag en aanbod voor een volhoudbare toekomst van het plaatselijke midden- en kleinbedrijf en aanverwante maatschappelijke organisaties.”


Stichting Digitale Dorpspleinen maakt gebruik van preferente dienstverleners, heeft geen winstoogmerk en helpt burgercoöperaties, gemeenten, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen in co-creatie lokaal samenwerken aan een duurzame economie en samenleving.


Daar waar online retailplatform Shopforce® lokale ondernemers digitaal ontzorgt met collectieve online oplossingen voor de retail, daar stimuleert stichting Digitale Dorpspleinen lokale overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers om in co-creatie een hulpring te organiseren voor de collectieve en individuele marketingcommunicatie. Plus het ontzorgen van de lokale logistiek: met haal- en brengservice van producten en de verwerking van reststromen.


Het samen maatschappelijk bouwen aan een gezonde volhoudbare toekomst biedt een prachtig perspectief voor de toekomst:  • economisch: o.a. meer geld circuleert langer in de lokale economie voor meer investeringskracht en betekenisvol werk;

  • maatschappelijk: o.a. meer sociale cohesie voor het behoud van basisvoorzieningen, verweven logistiek en leefbaarheid;

  • ecologisch: o.a. meer biodiversiteit voor een gezonde bodem en landschappelijke kwaliteit.

Deel dit:
Contactpersonen van De stichting Digitale Dorpspleinen